E-postadresse: postmottak@inn.no

Postadresse:

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

E-postadresser: fornavn.etternavn@inn.no 

Telefonnummer sentralbord: (+47) 62 43 00 00

Telefonnummer opptakskontoret: (+47) 62 43 00 04 (åpningstid Kl. 1000 - 1400)

___________________________________________________

Fakturaadresse

E-faktura adresse: 9908:918108467
Fakturaer i PDF: fakturamottak@inn.no
Faktura på papir (dette formatet ønskes ikke):

Fakturamotta
Postboks 370 Alnabru
0614 Oslo

Organisasjonsnummer: 918108467

Alle fakturaer må påføres korrekt referanse/UH-nummer, som oppgis ved bestilling. Ved manglende referanse vil fakturaen bli returnert.