Stein Amundsen

Førsteamanuensis
E-post:
stein.amundsen@inn.no
Telefon:
+47 61 28 83 85
Mobiltelefon:
+47 975 68 624
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Faglige interesser spenner over ulike organisasjons- og arbeidspsykologiske temaer, bl.a. ledelse, lederutvikling, selvledelse, motivasjon, myndiggjøring og coaching/veiledning.

Bakgrunn

Stein Amundsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, hvor han arbeider med undervisning og forskning knyttet til organisasjons- og ledelsesfeltet. Han er sivilingeniør fra NTNU og har en Master of Management grad fra BI. Dr.graden ble tatt ved NTNU innen myndiggjørende ledelse. Han har også en utdannelse innen coaching. Fra tidligere har han mange års erfaring som leder i ulike organisasjoner, og har i tillegg arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling fra eget konsulentfirma.

Arbeidsoppgaver

Førsteamanuensis

Forskningsområder

Økonomi og ledelse

Forskningsemner

Ledelse og styring i offentlig forvaltning

Ekspertområder

Lederutvikling, Lederskap, Medarbeiderskap, Myndiggjøring, Selvledelse, Coaching

Publikasjoner (26)

Utvalgte (26)

 • Amundsen, Stein (). Empowerment i arbeidslivet - Et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvledelse og medarbeiderskap. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-54246-7. 298 s.
 • Amundsen, Stein (). Mer penger gir ikke alltid økt arbeidslyst.
 • Amundsen, Stein; Bredvold, Randi; Syversen, Trine Løvold (). Den midlertidige læringsorganisasjonen - et forskerblikk på et lederutviklingsprogram.
 • Amundsen, Stein (). Foredrag om myndiggjørende ledelse.
 • Amundsen, Stein (). Foredrag om myndiggjøring.
 • Amundsen, Stein (). Foredrag om myndiggjøring.
 • Amundsen, Stein (). Om ledelsesforskning.
 • Bredvold, Randi; Syversen, Trine Løvold; Amundsen, Stein (). Den midlertidige læringsorganisasjon - et forskerblikk på et lederutviklingsprogram.
 • Amundsen, Stein (). Myndiggjørende ledelse og resultatoppnåelse i NAV-kontorer: Betydningen av myndiggjorte medarbeidere.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Gi makt til de ansatte.
 • Martinsen, Øyvind L.; Amundsen, Stein (). Power to the people: Empowering leadership increases job satisfaction, effort and creativity and thus improves firm productivity.
 • Amundsen, Stein (). Myndiggjørende ledelse.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). ‘Empowering leadership’ improves firm productivity.
 • Bredvold, Randi; Amundsen, Stein (). Presentasjon av resultatene av to undersøkelser i Mattilsynet.
 • Bredvold, Randi; Engen, Marit; Amundsen, Stein (). Medarbeiderdreven innovasjon. Betydningen av tilhørighet.
 • Amundsen, Stein (). Empowerment på arbeidsplassen.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse som perspektiv i veiledning og coaching.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Linking Empowering Leadership to Job Satisfaction, Work Effort, and Creativity: The Role of Self-Leadership and Psychological Empowerment.
 • Amundsen, Stein; Andersen, Torbjørn Herlof; Holte, Jan Stensland (). Veivalg 2015: Årbok for veiledernettverket i Innlandet. ISBN 9788299993906. 80 s.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse - å lede seg selv til motivasjon og mestring.
 • Amundsen, Stein (). Empowering leadership : Leading employees to lead themselves. ISBN 978-82-326-0490-6.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Self-other agreement in empowering leadership: Relationships with leader effectiveness and subordinates' job satisfaction and turnover intention.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Empowering leadership: Construct clarification, conceptualization, and validation of a new scale.
 • Amundsen, Stein (). Effekter og videreutvikling av kollegaveiledningsgrupper.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse og samhandling.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse og superledelse : betyning for innsats, effektivitet, trivsel og mestringsevne i tre kommuner. 48 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (5)

 • Amundsen, Stein; Bredvold, Randi; Syversen, Trine Løvold (). Den midlertidige læringsorganisasjonen - et forskerblikk på et lederutviklingsprogram.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse som perspektiv i veiledning og coaching.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Linking Empowering Leadership to Job Satisfaction, Work Effort, and Creativity: The Role of Self-Leadership and Psychological Empowerment.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Self-other agreement in empowering leadership: Relationships with leader effectiveness and subordinates' job satisfaction and turnover intention.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Empowering leadership: Construct clarification, conceptualization, and validation of a new scale.

Bøker (4)

 • Amundsen, Stein (). Empowerment i arbeidslivet - Et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvledelse og medarbeiderskap. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-54246-7. 298 s.
 • Amundsen, Stein; Andersen, Torbjørn Herlof; Holte, Jan Stensland (). Veivalg 2015: Årbok for veiledernettverket i Innlandet. ISBN 9788299993906. 80 s.
 • Amundsen, Stein (). Empowering leadership : Leading employees to lead themselves. ISBN 978-82-326-0490-6.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse og superledelse : betyning for innsats, effektivitet, trivsel og mestringsevne i tre kommuner. 48 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (5)

 • Bredvold, Randi; Syversen, Trine Løvold; Amundsen, Stein (). Den midlertidige læringsorganisasjon - et forskerblikk på et lederutviklingsprogram.
 • Amundsen, Stein (). Myndiggjørende ledelse og resultatoppnåelse i NAV-kontorer: Betydningen av myndiggjorte medarbeidere.
 • Bredvold, Randi; Engen, Marit; Amundsen, Stein (). Medarbeiderdreven innovasjon. Betydningen av tilhørighet.
 • Amundsen, Stein (). Empowerment på arbeidsplassen.
 • Amundsen, Stein (). Effekter og videreutvikling av kollegaveiledningsgrupper.

Annet (12)