Faglige interesser

Kristin er opptatt av å utvikle og drifte markedstilpassede etter- og videreutdanningsstudier som bygger gode broer mellom akademia og det praktiske arbeidslivet.

Bakgrunn

Kristin har jobbet på Senter for livslang læring (SELL) siden 2008. Hun jobber som adm. prosjektleder på en rekke studier hvor SELL både utvikler og drifter etter- og videreutdanning i samarbeid med fagmiljøet på HINN eller med eksterne partnere. I tillegg jobber hun med å arrangere noen utvalgte årlige konferanser/seminarer.
Aktuelle prosjekter:

  • Ledelse av prosesser (LAP) - Lederutvikling for offentlig sektor
  • Digital sikkerhetskultur
  • Personvern - en grunnopplæring i personvernregelverk
  • KlinIKT - Årlig nasjonal konferanse

Kristin har en bachelor i Reiseliv og økonomi/adm. fag fra TØH og har siden hun var ferdig med studier fram til 2008 jobbet i ulike mellomleder/lederstillinger i hotell og restaurantnæringen.

 

Arbeidsoppgaver

Livslang læring, Prosjektledelse, Fleksibel læring, Studieadministrasjon, Studieutvikling