Ph.d.-kurs

Her finner du en samlet oversikt over kurs som tilbys ved HINNs ph.d.-programmer hvor du kan klikke deg videre til kursbeskrivelsen for mer informasjon og påmelding.

Alle ph.d.-programmene ved HINN har en opplæringsdel. Oversikt over hvordan opplæringsdelen er organisert, hvilke kurs og seminarer som er obligatoriske og valgfrie, finner du på de ulike programsidene.

 

Vårsemesteret 2019

Dato: 14.-15. mars, 8.-9. april, 23.-24. april og 14.-15. mai 2019
Kurstittel: A.1 Vitenskapsteoretiske perspektiver, med vekt på aktuelle teoriposisjoner og problemstillinger, metodologiske aspekter og forskningsetiske dimensjoner (8 studiepoeng)
Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag
Studiested: Hamar

Påmeldingsfrist er 15. februar 2019 til sevika.stensby@inn.no


Dato: 6.-7. mai, 26.-27. august og 2-3. desember 2019
Kurstittel: Praksisnær forskning og utviklingsarbeid
Ph.d.-program: Alle
Studiested: Første samling i mai på Lillehammer

Påmelding via søknadsweb innen 1. april


Dato: 31. mai-7. juni 2019
Kurstittel: PhD Course in Philosophy of Science and Research Ethics 2019
Ph.d.-program: Alle
Studiested: Lillehammer

Påmelding via skjema til Randi Kvamme Bjørnestad ( randi.kvamme@inn.no) innen 1. mars 2019.


Høstsemesteret 2019

Dato: 2. – 6. september 2019
Kurstittel: Teori om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling
Ph.d.-program: Alle
Studiested: Lillehammer

Påmelding skjer via søknadsweb innen 4. august 2019.


Tidligere avholdte ph.d.-kurs