Sønderskov om lokalpolitikk og innovasjon

Stipendiat Mette Sønderskov har publisert artikkelen " Do local politicians really want collaborative governance?" i tidsskriftet International Journal of Public Sector Management, og kapittelet «Innovasjonspolitikeren»: Betingelser for en interaktiv politikerrolle" i boka " Innovasjon møter kommune" redigert av Torill Ringholm og Ann Karin Holmen på Cappelen Damm Akademisk.

Sist endret: .