Askheim om empowerment og brukarmedverknad

Professor Ole Petter Askheim heldt foredraget «Vilkårene for empowerment i den norske velferdskonteksten» på eit seminar for forskingsgruppa for samfunnsarbeid ved Høgskolen på Vestlandet 23. januar 2019.

Han heldt også foredraget «Brukermedvirkning i forskning: Begrunnelser, utfordringer og dilemmaer» for Nasjonalt nettverk for brukerinvolvering i sosialarbeiderutdanningene i Oslo 25. januar.

Sist endret: .